Search

Key Information Documents

Poniższe dokumenty zawierające kluczowe informacje są udostępniane zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej („UE”) nr 1286/2014. Rozporządzenie to wymaga sporządzenia dokumentów zawierających kluczowe informacje dla detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), które obejmują produkty bazujące na opcjach i kontraktach futures rozliczane przez OCC. Dokumenty zawierające kluczowe informacje mają umożliwić inwestorom detalicznym w Unii Europejskiej przegląd PRIIP, w tym ocenę ryzyka i począwszy od 1 stycznia 2018 r. muszą być udostępniane inwestorom detalicznym w ich językach ojczystych przed zakupem lub sprzedażą PRIIP przez osobę doradzającą w zakresie PRIIP lub je sprzedającą.

Dostęp do przetłumaczonych wersji dokumentów zawierających kluczowe informacje dla produktów rozliczanych przez OCC można uzyskać z poziomu rozwijanego menu języka.

If you are using an automated script or similar process to view or download Key Information Documents, you may encounter technical issues that prevent your access. OCC is not responsible for providing technical support for custom processes that website visitors have created for the purpose of accessing content.

Download all Polish Key information Documents

Return to Key Information Documents Home Page

Options

Product Type Strategy
Equity Options Long Call
Short Call
Long Put
Short Put
Index Options Long Call
Short Call
Long Put
Short Put
Debt Options Long Call
Short Call
Long Put
Short Put
Foreign Currency Options Long Call
Short Call
Long Put
Short Put

 

Futures

Product Type Strategy
Commodity Futures Long
Short
Index Futures Long
Short
Future Options Long Call
Short Call
Long Put
Short Put

 

Reviews of the Key Information Documents are done annually.

 

Your acceptance of all cookies will permit robust site functionality. If you don't allow cookies, some features and functionality of OCC's site may not operate as expected. If you do not choose either cookie setting for our site, or if you close this window, this message will continue to display on each page you visit. Cookie settings can be controlled in your Internet browser to automatically reject some forms of cookies. For more details on cookies this site uses, see our OCC Site Cookies page. In addition to using cookies, we retain other information, including your Internet Protocol (IP) address, for the purposes listed in the Privacy Policy. Do not accept analytic cookies Accept analytic cookies